| Fit for Work | The Work Foundation | Asociácia na ochranu práv pacientov SR  | The European Patients’ Forum | 
Under the auspices of the President of the  Slovak Republic

In cooperation with

Slovak Presidency of the Council of the European Union
Ministry of Health of the Slovak Republic

Invite you to:

FIT FOR WORK GLOBAL SUMMIT 2016

Early Intervention Solutions For Chronic Conditions

(Fit for Work: Early Intervention for Chronic Conditions (Musculoskeletal Conditions (MSK) as the Case Study: A practical, evidence-based solution to promote healthy populations, sustainable health systems and productive societies).

which will take place in the term: November 8th – 10th 2016

Venue places:

9. 11. 2016    Hotel Crowne Plaza, Bratislava / Ministry of Health of the Slovak Republic, Bratislava
10. 11. 2016    Hotel Devín, Bratislava

PARTNERS

fitforwork  AOPP work-foundation-logo   SlovakPresidency EPF

PROGRAM

8th November Arrival of Participants
19:00 Restaurant Hrad, Namestie A. Dubceka 1, Bratislava  Networking dinner
9th November
09:00 – 11:45 Hotel Crowne Plaza, Hodzovo namestie 2, Bratislava  Experts meeting (FfW Global Alliance members only)
11:45 – 12:00 Transfer to the Ministry of Health of the Slovak Republic
CONFERENCE
Ministry of Health of the Slovak Republic, Limbova 2, Bratislava
12:00 – 13:00 Registration & networking lunch
13:00 – 13:30 The value of Early Intervention to foster sustainability in the European Union and beyond
Moderator: Dominik Tomek, Fit for Work Slovakia and European Patient Forum, Board Member• Patient Story – Petra Balazova, EULAR Young PARE
• Introduction on the value of Early Intervention, Cathy Garner, The Work Foundation, Director
• Welcome address and opening speeches
Stanislav Spanik, Vice Minister of Health
Katarina Kafkova, AOPP – Association for the Protection of Patients’ Rights, President
13:30 – 14:00 The development of the Fit for Work Early Intervention Toolkit and good practices
Moderator: Cathy Garner, The Work Foundation, Director
• Model of Care: Anthony Woolf, Bone and Joint Decade, Chair and Fit for Work Global Alliance
• Model of health economic evaluation, Magdalena Wladysiuk, CEESTAHC Poland, Director and Fit for Work Poland
14:00 – 14:45 The importance of cross-Ministry collaboration in replicating Early Intervention locally as an economically effective and sustainable solution
Moderator: Darina Sedlakova, WHO Slovakia, Director
• Wojciech Wysoczański, Director of the HTA agency, Poland
• Joachim Fischer, Director of the Mannheim Institute of Public Health, Heidelberg University, Germany
14:45 – 15:00 Coffee break
15:00 – 16:15 The role of the European Union and Key Stakeholders to support local implementation of Early Intervention
Moderator: Nicola Bedlington, European Patient Forum (EPF), Secretary General
• Zinta Podniece, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission, Policy Analyst, Health and Safety Unit
• Jadranka Morovic-Vergles, Dubrava University Hospital, Head of Dep of Internal Medicine School of Medicine University of Zagreb, Croatia
• Daniel Andrasko, DELL, True Ability Lead – Employee resource group
• Nora Čechmánková, UNION health insurance company, Healthy company of the year
• Marios Kouloumas, EULAR, Vice-President PARE
• Stanimir Hasurdjiev, NPOP Bulgaria, EPF board member
• Steve Brennan, Early Intervention Clinic Leeds, Director, UK
16:15 – 16:30 Fit for Work Global Alliance Call to Action – Dominik Tomek
Closing remarks & end of the conference – Cathy Garner
Departure of ACR participants
19:00 Restaurant Dunajsky pivovar, Tyrsovo nabrezie, Bratislava  Networking dinner
10th November
09:00 – 12:00 Hotel Devin, Riecna 4, Bratislava Experts meeting (Fit for Works Global Alliance members only)

8. november Príchod účastníkov
19:00 Reštaurácia Hrad, Námestie A. Dubčeka 1, Bratislava  pracovná večera
9. november
09:00 – 11:45 Hotel Crowne Plaza, Hodžovo námestie 2, Bratislava – stretnutie odborníkov (iba pre  členov FfW Global Alliance)
11:45 – 12:00 Presun na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
KONFERENCIA
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, Bratislava
12:00 – 13:00 Registrácia a pracovný obed
13:00 – 13:30 Užitočnosť včasnej intervencie s cieľom jej udržateľnosti v rámci a zahranicami Európskej únie
Moderátor: Dominik Tomek, Fit for Work Slovensko, člen Predsedníctva Európskeho pacientskeho fóra
• Príbeh pacienta – Petra Balážová, EULAR Young PARE, Slovensko
• Úvod do témy „Užitočnosť včasnej intervencie“, Cathy Garner, The Work Foundation, riaditeľka
Privítanie a otvorenie konferencie
– Stanislav Špánik, štátny tajomník MZ SR
– Katarína Kafková, Asociácia na ochranu práv pacientov v SR, prezidentka
13:30 – 14:00 Vývoj „Fit for Work zásad Včasnej intervencie“ a kazuistiky z praxe
Moderátorka: Cathy Garner, The Work Foundation, riaditeľka
• Model starostlivosti: Anthony Woolf, Bone and Joint Decade, predseda a FfW Global Alliance
• Model zdravotnícko-ekonomického hodnotenia, Magdalena Wladysiuk, CEESTAHC Poľsko, riaditeľka FfW Poľsko
14:00 – 14:45 Význam spolupráce medzi ministerstvami s cieľom využitia „Zásad včasnej intervencie“ v miestnych podmienkach ako nástroja na zabezpečenie ekonomickej efektívnosti a udržateľnosti
Moderátorka: Darina Sedláková, WHO Slovensko, riaditeľka
• Wojciech Wysoczański, riaditeľ agentúry HTA, Poľsko
• Joachim Fischer, riaditeľ Mannheim-ského inštitútu verejného zdravia, Univerzita v Heidelbergu, Nemecko
14:45 – 15:00 Prestávka
15:00 – 16:15 Úloha Európskej únie a kľúčových zúčastnených strán pri podpore implementácie Včasnej intervencie v miestnych podmienkach
Moderátorka: Nicola Bedlington, Európske pacientske fórum (EPF), generálna tajomníčka
• Zinta Podniece, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu, Európska komisia, politická analytička, Jednotka zdravia a bezpečnosti
• Jadranka Morovic-Vergles, Univerzitná nemocnica Dubrava, vedúca Oddelenia internej medicíny, Lekárska fakulta Univerzity v Záhrebe, Chorvátsko
• Daniel Andraško, DELL, True Ability Lead – Skupina zamestnaneckých zdrojov
• Nora Čechmánková, zdravotná poisťovňa UNION, Zdravá firma roka
• Marios Kouloumas, EULAR, viceprezident reprezentujúci PARE
• Stanimir Hasurdijev, NPOP Bulharsko, člen Predsedníctva EPF
• Steve Brennan, Klinika včasnej intervencie v Leeds, riaditeľ, UK
16:15 – 16:30 Výzva Fit for Work Global Alliance, Dominik Tomek
Záverečné pripomienky a ukončenie konferencie, Cathy Garner
19:00 Reštaurácia Dunajský pivovar, Tyršovo nábr., Bratislava – pracovná večera
10. november
09:00 – 12:00 Hotel Devín, Riečna 4, Bratislava – Stretnutie odborníkov (iba pre členov FfW Global Alliance)

REGISTRATION FORM

Registration online has been compeleted. You can register directly in the spot.

ACCOMMODATION

We offer accommodation for the participants  in the hotel Radisson BLU Carlton, in the hotel Crowne Plaza and in the hotel DEVIN. Reservation of the accommodation and transfer is possible through on-line accommodation form.

After registration you will get soon an e-mail with the confirmation of accommodation/transfer with allocation of the variable symbol and all payment information. Please check your spam e-mail as well.

Hotel Radisson BLU Carlton****

– only available on 8. 11. 2016

Hviezdoslavovo námestie 3, Bratislava

hotel-carlton

Beautifully restored to its original splendor, this Bratislava accommodation offers contemporary features and services while retaining its traditional sophistication. Refined marble details, glistening chandeliers and chic décor furnish each of the hotel rooms and suites of this illustrious hotel. Though the classical grandeur of the hotel may be reminiscent of times past, modern amenities like Free high-speed, wireless Internet breathe new life into every room. State-of-the-art sprinkler systems and smoke detectors provide peace of mind, as does 24-hour security service. All rooms are non-smoking.

Price with the breakfast:
Single room 139 €/night
Double room 149 €/night
City tax 1,65 €/person/night

Parking fee is not included in the price of accommodation.

Hotel Devín****

Riečna  4, Bratislava

hotel-devin

The traditional Hotel Devín has been welcoming guests directly in the historical centre of Bratislava for over 60 years. Elegant premises with an authentic atmosphere of times past offer exquisite services and state-of- the-art equipment.

Price with the breakfast:
Single room 109 €/night
Double room 119 € /night
City tax 1,65 €/person/night

Parking fee is not included in the price of accommodation.

Hotel Crowne Plaza **** FULLY BOOKED

Hodžovo námestie 2, Bratislava

crowne_plaza

The Crowne Plaza Bratislava, a first class hotel, combines the best central location with comfortable accommodation, modern conference facilities and a superb cuisine.

Price with the breakfast and city tax:
Single room 120 €/night
Double room 140 €/night

Parking fee is not included in the price of accommodation.

TRANSFER

If you require transfer from airport to the hotel and back, please let us know through our on—line form. We will ensure it for you.

The price for transportation is 120 € (Airport Schwechat, Vienna – Bratislava – Airport Schwechat, Vienna). The driver will wait for you in the arrival hall.

It is also possible to take the bus for the airport to Bratislava. Detailed information with the timetable you will find here.

DINNER AT RESTAURANT HRAD 8. 11. 2016

 Castle Restaurant „Hrad“ offers a unique combination of traditional Slovak and international cuisine with elements of modern cuisine in an exceptional location directly below Bratislava Castle.

Address: Námestie A. Dubčeka 1, 850 01 Bratislava, Slovak Republic

DINNER AT RESTAURANT DUNAJSKY PIVOVAR 9. 11. 2016

Address: Tyršovo nábrežie, 851 01 Bratislava-Petržalka

Registration online for accommodation has been completed.

Only available on 8. 11. 2016
(Schwechat airport, Vienna – Bratislava – Schwechat airport, Vienna)

.

If you need an invoice, please fill in the following information.

CONTACT

KAMIOrganizer secretariat:
Agency KAMI, Ltd.
Letná 82/75, 052 01 Spisska Nova Ves
Slovak Republic
Ing.  Alena KLEMPAYOVA
Phone: 00421 53  441 2372
Mobile number: 00421 917 830 176
Email: kami@agenturakami.sk
Stefania KAMENICKA
Phone: 00421 53  441 2372
Mobile number: 00421 917 830 176
Email: kamenicka@agenturakami.sk

share on